4 år går fort, 2018 och nu är det dags för val i Sverige åter igen


I Sverige är det som bekant 4 år mellan valen och nu är det inom kort dags för val igen.

Vård, skola och omsorg är något man lovat ska förbättras under många år. Det har tvärtom blivit sämre under de senare fyra åren. Lägg där till att även polis, Räddningstjänst och möjligheten att bekämpa bränder i samband med nya utmaningar från klimatet har gjort situationen i vårat avlånga land än mer akut. Man måste satsa på detta. Däremot är det inte alltid en satsning på varken sänkta eller höjda skatter som ska diskuteras.

Ett land där företagen, invånarna och fabrikerna frodas är något som leder till ökade skatteintäkter i faktiska kronor och ören. Att prata om skatter i procent är sällan relevant för ett lands ekonomi, utan endast slagord som används som ett gammalt effektivt sätt för att vända sig mot Socialdemokrater och Vänsterpartister. Kan man istället locka till sig mer företag, gynna fabrikernas och företagens produktion så ökar deras vinster vilket i kronor faktiskt kan innebära mer pengar till staten i form av skatt, trots att man kanske valt att sänka skatterna (i procent) just för att gynna produktiviteten. Företag betalar i dagsläget en väldans massa olika skatter och avgifter. Kan man införa skattelättnader där kan företaget ha pengar över att satsa mer, t.ex. utöka sin verksamhet och kanske anställa fler, vilket gör att produktiviteten ökar.

För att förtydliga detta kan man titta på följande exempel:
1) Företag ABC betalar bl.a. lön, semesterlön, bolagsskatt (22%), Sociala avgifter, Ålderspensionsavgift, Efterlevandepensionsavgift, Sjukförsäkringsavgift, Arbetsskadeavgift, Föräldraförsäkringsavgift, Arbetsmarknadsavgift, Allmän löneavgift, arbetsgivaravgifter (31,42%), löner och därtill en hel massa andra utgifter för att kunna driva verksamheten (tänk t.ex. försäkringar, hyror, materiel, marknadsföring osv) för att verka i Sverige.
2) Skulle företaget ABC öka produktiviteten från 100% till 150%, t.ex. en vinst på 1,500,000 kronor istället för 1,000,000 kronor.
3) Vid en bolagsskatt på 22% blir alltså skatten 220,000 kronor per ett år.
4) Skulle bolagsskatten sänkas till t.ex. 15% skulle skatten för samma företag bli 70,000 kronor mindre, dvs. 150,000 kronor. 70,000 kr kunde då spenderas på de anställda och verksamheten generellt för att öka produktiviteten.
5) Ökar man produktiviteten enligt vårat exempel så att vinsten blir 1,500,000 kronor så skulle skatteintäkten till Staten bli 225000 kronor. Dvs. 5000 kronor mer än när skatten låg på den högre nivån 22%. Dessutom tillkommer diverse fördelar som t.ex. skatteintäkter från det som företaget satsat mellanskillnaden på, t.ex. ytterligare anställda (minskad arbetslöshet).
6) I detta exempel har vi alltså tydliggjort att en minskad skatt (i %) inte alltid innebär en minskad skatteintäkt till Staten, oavsett vad herr Löfvén påstår. Satsa på ökad produktivitet istället!

Glöm inte att lägga din röst på ett sätt som gynnar Sverige bäst, och därmed dig och din familj! Ett framgångsrikt Sverige är ett bra land att leva i!
Det är dags för en förändring, låt nuvarande Regering vila och rösta fram partier som gör en skillnad för Sverige.
- Centern, KD, Liberalerna och flera andra partier är samtliga för en satsning på företagandet och alltså på Sveriges framtid.

This entry was posted in Socialdemokraterna and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>